Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

De Familiefabriek De Familiefabriek, gevestigd aan zandstraat 14 4101 EG Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De familiefabriek is een stenen winkel en tevens webwinkel en staat geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 62522159 en heeft als BTWnummer NL854850843B01

Contactgegevens:

www.de-familie-fabriek.nl

familiefabriek@gmail.com

zandstraat 14

4101 EG Culemborg

+31641110135 (Marleen Buenen)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Familiefabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via familiefabriek@gmail.com, danverwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Familiefabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, wanneer je hiervoor kiest

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Als je een account aanmaakt, worden je naam- adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– De Familiefabriek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– De Familiefabriek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Bestelinformatie (naam, emailadres, factuur- en verzendadres) bewaren wij daarom 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

-Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan indien je deze achterlaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Familiefabriek neemt nietop basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Familiefabriek) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Familiefabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de (service)doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bestelinformatie (naam, emailadres, factuur- en verzendadres) bewaren wij 5 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Familiefabriek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld het verzenden van een pakket) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Familiefabriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordtopgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Familiefabriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sommige door ons gebruikte plugins plaatsen ook cookies en/of verzamelen ook persoonlijke gegevens.

Gegevensopslag -locaties

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief worden jouw naam en emailadres ook opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst van Mailchimp.

Deze website en back-ups hiervan worden gehost bij The Siteground. Gegevens die jij achterlaat op de website van De Familiefabriek zijn opgeslagen op de servers van de siteground.

De e-mail van De Familiefabriek wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Familiefabriek en heb je het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestandnaar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar familiefabriek@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Familiefabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Betalingen via PayPal en Ideal

Wij accepteren betalingen via PayPal en via Paypal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal of Ideal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-servicesvoor meer details.

Bekijk het privacybeleid van Ideal (via Mollie) voor meer details.

De Familiefabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via familiefabriek@gmail.com